Collectie Agerbeek

Verzamelen is een activiteit, waarbij niet het uiteindelijke bezit de grootste voldoening geeft, maar de zoektocht die leidt tot vriendschappen met kunstenaars en kunstliefhebbers, vondsten en kennisverrijking.

Barney Agerbeek en zijn zoon David Agerbeek zijn al decennialang op ontdekkingsreis.

Ze bouwen met passie aan een kunstcollectie die gebaseerd is op een gevleugelde uitspraak van de Rotterdamse galeriehouder Hans Sonnenberg: ‘Verzamel werk van goede kunstenaars en ga voor de achten en de negens uit hun oeuvre.’ Makkelijker gezegd dan gedaan.

De Collectie Agerbeek is divers van aard, omdat de interesse breed is en met het hart wordt gekocht en geruild. Weliswaar zijn er accenten te onderkennen, zoals De Ploeg, Rotterdam en Indonesië, alsmede glaskunst uit Leerdam, Murano en Tsjechië, maar de keus viel bijvoorbeeld ook op Markus Lüpertz, Nikifor, Martin Tissing en beeldhouwers als Ernesto de Fiori, Nelson Carrilho, Eja Siepman van den Berg, Edu Waskowsky en Yubi Kirindongo.
Tenslotte vormen Aziatische antiquiteiten een voortdurende bron van fascinatie.

De collectie kunstboeken groeide organisch mee, want een handbibliotheek is een onmisbare bron die anders leert kijken naar zowel kunst als werkelijkheid.

Provenance:

De Ploeg/Groningen Nu: Albert Hogeveen (Antiquariaat/Kunsthandel, Groningen)
Murano Glass: Leo Wolfs (Via Venezia, Tilburg)
Andere, belangrijke contribuanten:
. Hans Sonnenberg (Galerie Delta, Rotterdam)
. Fred Wagemans (Kunstruimte, Alkmaar)
. George Broft (Broft Glass Gallery, Leerdam)

 

E-mail: barney_agerbeek@hotmail.com

Agerbeek Collection

Collecting is an activity in which ultimate acquisition does not afford the greatest satisfaction, but rather the search that leads to friendships with artists and art lovers, discoveries and the enhancement of knowledge.

Barney Agerbeek and his son David Agerbeek have been on such a voyage of discovery for decades.

They have been passionately building an art collection based on the lofty phrase uttered by the Rotterdam gallery owner Hans Sonnenberg: “Collect work by good artists and go for the 8’s (B’s) and 9’s (A’s) of their work.” Easier said than done.

The Agerbeek Collection is varied in nature, because their interest is wide ranging and their purchases and exchanges made with the heart. Admittedly, there are discernible accents such as De Ploeg (The Plough artist collective in the city of Groningen), glass art from Leerdam, Murano and Czech Republic, as well as works from Rotterdam and Indonesia, but they also selected such artists as Markus Lüpertz, Nikifor, Martin Tissing and sculptors as Ernesto de Fiori, Nelson Carrilho, Eja Siepman van den Berg, Edu Waskowsky and Yubi Kirindongo.
Last but not least Asian antiques are a permanent source of fascination.

There was an organic growth of collecting books on art alongside the artworks, because a reference library is an indispensable source that teaches one to look differently at both art and reality.

Provenance:

De Ploeg/Groningen Nu: Albert Hogeveen (Antiquariaat/Kunsthandel, Groningen)
Murano Glass: Leo Wolfs (Via Venezia, Tilburg)
Other major contributors:
. Hans Sonnenberg (Galerie Delta, Rotterdam)
. Fred Wagemans (Kunstruimte, Alkmaar)
. George Broft (Broft Glass Gallery, Leerdam)

 

E-mail: barney_agerbeek@hotmail.com